Fáilte
go suíomh
Craobh Niall Ó Cathasaigh,
Comhaltas Ceoltóirí Éireann
1/5
Whats New!!

8th September 2021

Music Classes for Term 1 registration is now open See News & Events page

To re-enroll go to Music Classes page

The Ballincollig Branch of Comhaltas Ceoltóirí Éireann was formed over 40 years ago - in January 1975. From humble beginnings the branch has grown from strength to strength and now, boasts a large membership of both adults and children.

Bunaíodh an chraobh níos mó ná 40 bliain ó shin i mí Eanair 1975. Ón tús sin tá an chraobh tar éis dul ó neart go neart agus anois tá ballraíocht láidir againn idir daoine fásta agus daoine óga.

The branch has always been active, taking part in the various competitions organised by Comhaltas including the highlight of the year in our competition calendar - The Fleadh Cheoil.

Bhí an chraobh gníomhach i gcónaí, ag glacadh páirt ins na comórtaisí éagsúla a eagraíonn Comhaltas, go mór mór féile lárnach ár mbliain -an Fleadh Cheoil.