top of page
Fáilte
go suíomh
Craobh Niall Ó Cathasaigh,
Comhaltas Ceoltóirí Éireann

Registration and re-enrollment for music classes commencing September 2022 are now open. For More Information go to Music Classes

Whats New!!

20th January 2022

As of January 2022, Fees for the upcoming term have been revised.

For more information go to Music Classes

The Ballincollig Branch of Comhaltas Ceoltóirí Éireann was formed over 40 years ago - in January 1975. From humble beginnings the branch has grown from strength to strength and now, boasts a large membership of both adults and children.

Bunaíodh an chraobh níos mó ná 40 bliain ó shin i mí Eanair 1975. Ón tús sin tá an chraobh tar éis dul ó neart go neart agus anois tá ballraíocht láidir againn idir daoine fásta agus daoine óga.

The branch has always been active, taking part in the various competitions organised by Comhaltas including the highlight of the year in our competition calendar - The Fleadh Cheoil.

Bhí an chraobh gníomhach i gcónaí, ag glacadh páirt ins na comórtaisí éagsúla a eagraíonn Comhaltas, go mór mór féile lárnach ár mbliain -an Fleadh Cheoil.

bottom of page